Frans drama - workshop of lessenreeks

 

Tijdens een workshop of lessenreeks Frans drama is het mijn bedoeling om leerlingen op een motiverende manier warm te maken voor Frans en hun spreekdurf te vergroten.

Ik doe dit zowel in het lager als in het middelbaar onderwijs en kom dus naar uw school om daar samen met de leerlingen en de klas- of vakleerkracht een Frans toneelstuk uit te werken, in te oefenen en te spelen. Dit doe ik via een lessenreeks van ongeveer 10 lesuren.

Er kan ook gekozen worden voor een losse workshop Frans drama.

Het niveau wordt aangepast aan de voorkennis Frans van de leerlingen, zodat er een juiste balans tussen Frans en Nederlands ontstaat.