Workshop Nederlands drama

 

Tijdens een workshop Nederlands drama ga ik gedurende één of meerdere lesuren met de leerlingen aan de slag. We werken o.a. rond tekst, emoties, status, stemgebruik en lichaamsexpressie.

Deze workshops worden gegeven op uw school, in een voldoende groot lokaal. De klas - of vakleerkracht is liefst aanwezig. Verder zijn er geen specifieke benodigdheden.

Een klasgroep is zeker niet groter dan 20 leerlingen, zodat alle leerlingen de nodige aandacht krijgen en iedereen voldoende bij de les betrokkken kan worden. 

Er kan ook een workshop op maat van uw leerlingen of in functie van een bepaald schoolproject gemaakt worden. Zo heb ik een aantal projecten uitgewerkt waarin ik een halve of een hele dag met de leerlingen aan de slag ga. Voor een concreet voorstel, kan u mij best mailen.