Lessenreeks Nederlands drama

 

Een lessenreeks Nederlands drama bestaat uit 10 lesmomenten van een lesuur of uit 5 lesmomenten van twee lesuren. 

Meestal zijn er meerdere klassen of klasgroepen van een school bij betrokken, die dan tijdens de laatste les hun voorstelling aan elkaar tonen.

De bedoeling is om met de leerlingen aan de slag te gaan en samen, via een aantal onderzoekende oefeningen en opdrachten, te komen tot een verhaal, dat dan in een scenario wordt omgezet. Deze scenario’s worden natuurlijk aangepast aan het niveau van de deelnemers. De leerlingen bedenken dus zelf een toneelstuk, oefenen dit in, maken hun decor en spelen tijdens de laatste les hun voorstellingen voor elkaar.

De lessen worden gegeven op uw school, in een voldoende groot lokaal.

Een klasgroep is zeker niet groter dan 20 leerlingen, zodat alle leerlingen de nodige aandacht krijgen en iedereen voldoende bij de les betrokkken kan worden.  Meestal zijn niet alle leerlingen van een groep even expressief en extravert, maar daar kan natuurlijk aan gewerkt worden. Daarom is het ook zo belangrijk dat de klas- of vakleerkracht aanwezig is tijdens deze lessen, zodat ik af en toe met een klein groepje leerlingen met spreekangst apart aan de slag kan gaan.

Houd er als leerkracht rekening mee dat je buiten deze lessenreeks nog wel wat tijd zal moeten besteden met de leerlingen aan extra repetitie- en eventueel knutselmomenten.