Wie ben ik?

 

Ik ben Bieke en ik ben leerkracht Frans en Spaans. Ik heb 15 jaar leservaring en ben sinds kort ook dramacoach. Theater en taal combineren is iets dat ik eigenlijk al heel lang doe en dat voor mij heel natuurlijk aanvoelt. Ik doe het in de klas en buiten mijn lessen, maar ook in mijn persoonlijke leven, en het heeft mijn leerlingen en mij altijd enorm veel opgebracht.

 

De momenten waarin toneel en drama een rol spelen, lijken beter te blijven hangen in onze herinneringen. Wanneer ik voor de klas sta en het vaak niet zo geliefde vak Frans geef, weet ik dat de leerlingen het meest leren en onthouden wanneer ik - helemaal overenthousiast en vol expressie - het woord imiteer dat ze niet begrijpen. Ook al denken ze dan misschien dat ik compleet gek geworden ben, ze zullen de betekenis van dat woord waarschijnlijk nooit meer vergeten. En zo werkt het ook wanneer zij zelf iets uitbeelden of zich inleven in een bepaalde rol. Zo is het jaarlijkse schooltoneel telkens weer het hoogtepunt van het schooljaar, zowel voor mij als voor de leerlingen. Het is daar dat de herinneringen gemaakt worden. En niet alleen dat. Verlegen leerlingen bloeien stapsgewijs open en durven zich uitdrukken, nieuwe talenten en mogelijkheden worden ontdekt, er wordt op grenzen gebotst, nagedacht over oplossingen en samengewerkt.  

 

Ik geloof dat wanneer je een taal dúrft spreken, je ze eigenlijk kán spreken. En natuurlijk maak je fouten. Hoe kan je anders iets leren? In het onderwijs ligt de nadruk soms nog te fel op presteren en evalueren, en dat kan voor sommige leerlingen een dooddoener zijn.

 

Communiceren is ook niet altijd even gemakkelijk. Je lichaamstaal heb je niet altijd even goed onder controle. Soms komen de woorden niet, soms komen ze te snel, soms houden je angsten je woorden tegen. Soms weet je ook nog niet wat je allemaal in je mars hebt en welke mogelijkheden je allemaal hebt om je uit te drukken.

 

Ik wil jullie helpen durven en laten beleven, want dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

 

Ik bied groepslessen drama en expressie aan voor jongeren en volwassenen, maar ook losse workshops en korte lessenreeksen voor scholen en bedrijven. En dit alles in het Nederlands, Frans of Spaans.