Drama: in het Frans of in het Nederlands

 

 

THEATrAAL biedt dramalessen aan scholen aan, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Als dramacoach en taalleerkracht zie ik het als mijn missie om leerlingen te helpen met het vinden van het nodige vertrouwen om hun spreekangst in te ruilen voor spreekdurf en zo al doende hun taal en expressie te verbeteren. Ik wil hen motiveren en goesting doen krijgen in de doeltaal. Ik geloof heel erg dat deze vier kernwoorden de sleutel zijn om echt te kunnen leren en vorderingen te kunnen maken. 

Ik kom naar uw school om daar samen met de leerlingen en de klas- of vakleerkracht een toneelstuk uit te werken, in te oefenen en te spelen. Dit doe ik via een lessenreeks van 10 lesuren.

Er kan ook gekozen worden voor één of meerdere losse workshops drama. Dan gaan we via een aantal motiverende oefeningen aan de slag met een aantal aspecten van drama.